About

Привет!

Plameowyn е фотограф, който запазва всеки миг и живее с всеки дъх, защото знае колко кратък и ценен е животът.

Всяка снимка е спомен и емоция, а Canon-ът на Plameowyn оживява сред красотата на природата, контрастите на улицата и мъдростта и капризите на човешките взаимоотношения. Живяла е в Япония и любовта й към нея си личи в проектите й. Има споделени изложби в Осакския университет, Япония (2010) и в Националната библиотека в Рига, Латвия (2016).

Plameowyn е базирана в София и снима тук и по света.

 

Hi!

Plameowyn is a photographer who treasures every moment and lives with every breath, because she knows how brief and precious life is.

Every picture is a memory, an emotion, and Plameowyn’s Canon comes to life with nature’s beauty, the contrasts and peculiarities of the streets and the wisdom and whim of human interaction. She has lived in Japan and her work shows her love for the country. She has shared exhibitions in Osaka University, Japan (2010) and The National Library in Riga, Latvia (2016).

Plameowyn is based in Sofia and shoots here and worldwide.